Tuulenmittaustoiminta

tuulimylly-virheasaarimasto-sumisaariSumituuli Oy:n tuulenmittauspalvelut ovat ulkoistettu Sumitutkimus Oy:lle. Sumitutkimus Oy:n  palvelu sisältää tarvittavan kaluston, laitteet ja yhteenvedon mittaustuloksista tuuliolosuhteiden määrittelemiseksi. Esimerkiksi tuulivoimaloiden paikat, rakennustyömaat sekä muut säätietoja tarvitsevat kohteet.Kuten laskettelu keskusten hissien paikat.

Lisäksi Sumitutkimus Oy vuokraa ja pystyttää 14m, 20m, 30m, ja kolme  60m korkuista mastoa.

mittaus-vr

Sumituuli Oy suoritti VR-prototyyppivaunun tuulenmittauksen.

mittaus-kopitmittaus-mastotTutkimusasemalla oli 24 ja 6 m korkuiset mastot. 24 metrin mastolla mitattiin vallitseva tuuli.  6 metrin mastolla mitattiin vaunun sivusta tuleva vaunuun kohdistuva tuuli. Vaunusta mitattiin telin  ja ylävaunun välistä kitkaa.  Tämän lisäksi tutkittiin tuulen vaikutusta vaunun rakenteisiin ja tehtiin kallistuskokeita. Porissa Tahkoluodon syväsatamassa.