SumituuliBlogi

Osalle osakkaista on jäänyt epäselväksi ,miksi osakkaat eivät ole saaneet osakkuussähköä. Kirjoitan asiasta ja toivon kaikkien ymmärtävän tilanteen.

Alkuperäinen suunnitelma oli ,että vuonna 2014 osakkaat olisivat niin halutessa saaneet sähköenergiaa ilmaiseksi osakkuutta vastaavan määrän.Maksettavaksi jäisi viranomaisten perimät verot ja maksut.Viranomaisten perimät maksut määräytyisivät osakkuus sähkön omakustannus hinnan mukaan.Suunnitelma kariutui edellisvuosina tehtyjen tappioiden vuoksi.Tappioiden poisto aiheutti tilinpäätökseen tilanteen ,jossa ei jäänyt vapaata omaa pääomaa osinkojen jakamiseen.Koska verottaja tulkitsee ilmaisen energian yhtiöltä osakkaalle osingon jaoksi ja osakeyhtiölain mukaan osingoa ei voi jakaa jos ei ole vapaata omaa pääomaa jaettavaksi.Tästä syystä siis alkuperäinen suunnitelma kariutui.

Toivotaan tuulisia ilmoja niin asiaan tulee ajankohtaiseksi nopeammin.

Hyvää Joulua ja tuulista vuotta 2015
T: Hallituksen Pj. Jari Tervahauta 

On kulunut liian pitkä aika, kun tälle palstalle on jotain kirjoitettu. Syitä siihen en tässä kummemmin selvitä, on ollut montakin tekijää, että näin pitkä aika on kulunut.

Vuosi 2013 oli yhtiön kannalta suunnitelmien mukainen. Voimala on toiminut odotetulla tavalla. Viime vuoden tuotto oli n. 7100 Mwh, mikä on erittäin hyvä tulos ottaen huomioon voimalan kokoluokan eli 2Mw. Tilastojen valossa katsoen voimala on yksi parhaista, mitä Suomessa on kahden megawatin kokoluokassa. Jos lukuja tarkastellaan tarkemmin, niin jokaista tuotantotuntia kohden oli tuottoa 1,06 Mw ja jokaista vuoden tuntia kohden 0,8Mw, mikä on hyvä tulos.

Asioita, jotka vaikuttavat hyvään tulokseen; paikka on hyvä, voimalan operointi on meillä itsellä, lisäksi meillä on oikeudet ja koulutus voimalan huoltoon ja korjaukseen. Kävimme koulutuksessa tehtaalla keväällä 2014, jolla saimme oikeuden kyseisiin asioihin. Kuten mainitsin, voimala on toiminut hyvin mikä on ratkaisevassa asemassa hyvän tuotantotuloksen tekemiseen. Paikkakin on hyvä mutta sekään ei yksin riitä hyvään tuloksen tekemiseen vaan tarvitaan toimiva voimala.

Näiden kahden vuoden toiminta on osoittanut meidän valitseman toimintaperiaatteen olevan oikea valinta. Operointi on yksi tärkeimmistä asioista hyvän tuotannon saavuttamiseksi. Operoinnin ulkoistaminen olisi ollut helpoin ratkaisu, mutta ei kustannustehokkain. Oma operoinnin etu on nopeassa toiminnassa lyhyiden etäisyyksien ja lähes 24/7 valvonnassa. Näin mahdolliset seisokit jäävät lyhyiksi, jolla on suora vaikutus tuotannon suuruuteen.

Toinen merkittävä tekijä on oma huolto ja korjaustoiminta. Huolto voidaan ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, jolloin tuulet ovat huollon kannalta suotuisat eli mieluummin täysin tyven tai ainakin huono tuotannollisessa mielessä. Näin varmistetaan pienimmät mahdolliset tuotannon menetykset. Lisäksi henkilöt, jotka asioita hoitavat, ovat osakkaita jolloin motivaatio tekemiseen on kohdalla.

Kuluvasta vuodesta tulee aivan hyvä, joskaan ei päästä aivan viimevuoden tuotantomäärään. Kulunut kesä, syksy ja alkutalvi olivat heikompi tuulisia kuin vuosi sitten, mikä näkyy tämän vuoden tuotantomäärissä. Näyttää että päästään 6600-6800 Mwh eli jäädään noin yhden lähes normaalin talvikuukauden verran edellisen vuoden tuotosta.

Uusi hanke on selvitysvaiheessa, lupaprosessia valmistellaan, joka näyttää olevan edelleen vaikea ja vaatii monenlaisia selvityksiä ja lausuntoja. On tullut lisää määräyksiä ja tahoja, joilla ei näin maallikon mielestä olisi mitään vaikutusta heidän toimintaan. Tällä hetkellä suurin ongelma on eräs kustannustekijä, joka on ratkaisevassa asemassa hankkeen kannattavuuden kannalta, se joko kaataa tai mahdollistaa hankkeen. Tuuliolosuhteiden puolesta hanke olisi toteutuskelpoinen.

On myös tullut tahoja, joiden tehtävä on vastustaa kaikin mahdollisin keinoin tuulivoiman lisärakentamista. Heidän väitteet reilun kahden toimintavuoden kokemuksella tuntuvat jotenkin aivan käsittämättömiltä. Olen seurannut asioita ja tapahtumia voimalan vieressä ja kauempaakin viikoittain, jopa päivittäin eli havainnot ovat kokemusperäisiä. Ainoa asia josta voisin esittää kritiikkiä, on joissakin voimaloissa mielestäni liian kirkkaat lentoestevalot ja niissä ei ole yhtenäistä linjaa, määrissä, värissä ja välähdystiheydessä.

Näiden lisäksi puhutaan paljon tuulivoimaloiden saamasta tuesta. Siinä unohdetaan vieläkin asia, että tuotantotukea maksetaan ainoastaan markkinahinnan ja takuuhinnan välisestä erotuksesta eikä suinkaan koko takuuhintaa. Ei taida olla yhtään energiatuotantomuotoa, jota ei tuettaisi (vesivoima) joko suoraan tai välillisesti. Mielestäni ei ole paha asia, jos tuetaan uusiutuvaa puhdasta kotimaista energiatuotantoa, mikä vähentää ulkomailta tuotavan energian määrää ja lisää omavaraisuusastetta.


Toivotan Kaikille
Hyvää ja Rauhallista Uutta Vuotta 2015
Matti Ramlin

Vuosi vaihtui

Voimala on ollut toiminnassa kuluneen vuoden ajan ja osoittautunut toimivaksi laitokseksi. Tuotantotavoite saavutettiin yli 7000 Mwh. Mennyt vuosi oli kaikkinensa hyvä tuulinen vuosi ja joulukuu oli toimintavuoden paras kuukausi. Tuotto oli yli 900Mwh ,kun edellinen paras tuottokuukausi oli vuosi sitten tammikuu yli 700 mwh. Voimala on toiminut  aivan odotusten mukaan ,vielä tässä vaiheessa ei ole ilmennyt mitään "lasten tauteja" eikä muitakaan merkittäviä ongelmia.

Uusi voimalahanke on luvitus vaiheessa, tuuliolot tuntuvat olevan riittävät näiden ensimmäisen puolen vuoden mittausten perusteella.

Luvitus on edelleen yksi suurimmista ongelmista alan nopean kehittymisen kannalta Suomessa. Vaikka joitain helpotuksia on sen tiimoilta tullutkin ,niin näyttää ilmenevän aina uusia tuulivoiman aiheuttamia häiriöitä .Yksi viimeisistä oli Ruotsista tullut tieto ,että tuulivoimalan aiheuttama infra ääni aiheuttaa hirville stressiä, sen seurauksena tapahtuu hirven vasojen kuolemia.

Minulla on käytännön havaintoja asiasta. Meidän voimalan vieressä olen tavannut hirviä sekä poroja 5 m päässä voimalasta. Samalla alueella on  kaikkiaan 12 voimalaa ja hirvet sekä porot ovat viihtyneet alueella pitkiä aikoja ja ovat siellä edelleen.  Mikäli ne kokisivat voimalat jotenkin stressaviksi,  siirtyisivät todennäköisesti alueelta muualle. 

Toinen asia ,mikä on ollut esillä viime aikoina ovat etäisyydet asutukseen. On jopa väläytetty voimalan etäisyydeksi 5 km lähimmästä asutuksesta, mikä on mielestäni aivan kohtuuton vaatimus. Mikäli kyseinen vaatimus tulee voimaan, se estää järkevän, kannattavan rakentamisen monessa tapauksessa. Toivottavasti asioita voidaan käsitellä järkevästi eikä aleta tuollaisia utopistisia vaatimuksia esitttämään. Muutenkin alalla on taipumusta tulkita joissain viranomaistahoilla suosituksia tai ehdotuksia lakeina,joita ne eivät missään nimessä ole.  Tämä on tullut julki monessa eri tilaisuudessa, että näin ei saisi menetellä.

Vielä on paljon esteitä poistettava että päästäisiin määrällisesti ja ajallisesti Eu:n meille asettamaan tavoitteeseen.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää ja tuulista  loppu vuotta.

Matti Ramlin  Sumituuli Oy

Toimitusjohtaja